Ceník

Úhrada lékařských úkonů, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění.
 

Stanoveno dle zákona č. 48/1997 Sb. O veřejném zdravotním pojištění, dle vyhlášky MZd. č. 134/199 Sb., kterou vydává seznam výkonů s bodovými hodnotami ve znění vyhlášky č.55/2000 Sb. a dle zákona č.526/1990 Sb. o cenách dle výměru MF č.2/16/2001.

Vstupní lékařská prohlídka do zaměstnání 500.- Kč
Žádosti o řidičský průkaz 300.- Kč
Ověření zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění 250.- Kč
Lékařské vyšetření pro vydání zdravotního průkazu
300- Kč
Lékařské vyšetření před vydáním zbrojního pasu
300.- Kč
Lékařské vyšetření k prodloužení platnosti zbrojního pasu
300.- Kč
Lékařské návrhy samoplátců lázeňské péče
500.- Kč
Sportovní prohlídky
200.- Kč
Vyšetření stolice na OK do 50 let
125.- Kč
Výpis z dokumentace pro úrazové pojištění
200- Kč
Výpis z dokumentace pro závodního lékaře
150.- Kč
Vyšetření pro uchazeče o zaměstnání pro Úřad práce
300.- Kč
Lékařská zpráva o zdravotním stavu na základě lékařské prohlídky s celkovým zhodnocením stavu, např. před výjezdem do zahraničí apod.
500.- Kč
Lékařská zpráva o zdravotním stavu vystavená dle zdravotní dokumentace k niným než léčebním účelům, bodové ohodnocení bolestného, např. zdravotní úraz
350.- Kč
Prohlídka nutná k výkonu zaměstnání, např. svářečský průkaz apod.
300.- Kč
Periodické prohlídky v zaměstnání
400.- Kč
Aplikace očkovací látky nehrazené ze zdravotního pojištění
100.- Kč
Vystavení očkovacího průkazu 100.- Kč
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

MUDr. Eva Sasáková s.r.o. praktický lékař

Bezručova 211
Rožnov pod Radhoštěm
75661


+420 571 116 559
+420 603 103 150